Badania koagulologiczne u zwierząt

Badania koagulologiczne u zwierząt

PT

Czas protrombinowy (PT) pozwala ocenić sprawność zewnątrzpochodnego toru krzepnięcia. Obecność dużych ilości inhibitorów krzepnięcia wydłuża znacznie jego czas.

Przedłużony PT:

 • niedobory czynnika II, V, VII i X,
 • DIC,
 • w chorobach przebiegających z uszkodzeniem miąższu wątroby,
 • przy leczeniu antykoagulantami.

APTT

Czas kaolinowo- kefalinowy (APTT, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) jest to czas upływający od momentu aktywacji czynników wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia do chwili powstania fibryny.

Wydłużony APTT:

 • niedobór witaminy K,
 • DIC,
 • w trakcie leczenia środkami przeciwzakrzepowymi,
 • niedobór czynników krzepnięcia (VIII, IX, XI, XII).

D-dimery

D-dimery są to fragmenty fibryny powstające w procesie degradacji fibryny przez plazminę. Należą one do grupy cząsteczek, których obecność świadczy o aktywacji fibrynolizy.

Oznaczenie stężenia D-dimerów ma znaczenie w przypadku DIC, krzepicy żył głębokich, w zatorze tętnicy płucnej, po zabiegach chirurgicznych.

Fibrynogen

Fibrynogen jest czynnikiem I układu krzepnięcia krwi, który pod wpływem enzymu trombiny, zmienia się w fibrynę, stanowiącą podstawę skrzepu krwi. Zmiany jego stężenia są istotną wskazówką przy ocenie układu hemostazy.

Podwyższony poziom:

 • stany zapalne (białko ostrej fazy),
 • tuż po zabiegach chirurgicznych,
 • zespoły nerczycowe.

Obniżony poziom:

 • w przebiegu DIC,
 • zmniejszona synteza bądź nadmierne zużycie.