Cykliczna neutropenia Collie

CYKLICZNA NEUTROPENIA COLLIE (gray collie syndrome)

Choroba pojawia się u owczarków collie. Szczenięta są mniejsze i słabsze, niż ich rówieśnicy. Do 8-12 tygodnia życia rozwijają się u nich objawy kliniczne, takie jak gorączka, biegunka, bóle mięśni, lub też objawy związane z zapaleniami oczu, układu oddechowego lub skóry. Chore zwierzęta rzadko żyją dłużej niż 3 lata. Schorzenie jest spowodowane wadą komórek macierzystych w szpiku kostnym i jest dziedziczone autosomalmnie recesywnie. Wynikiem tego są okresowe zmiany ilości krwinek. Co 10-12 dni ilość leukocytów obojętnochłonnych drastycznie spada, po czym zwiększa się. Dodatkowo częstokroć występuje objawiający się skazą krwotoczną brak trombocytów.

Schorzenie występuje u wszystkich szarych collie. Chore szczenięta mają srebrną sierść, która w skali barwy sięga od bardzo jasnej do ciemnej. Normalnie wszystkie collie mają czarne nosy, z wyjątkiem tych dotkniętych chorobą.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.