Defekt Adhezji Leukocytów (CLAD)

DEFEKT ADHEZJI LEUKOCYTÓW (CLAD) U PSÓW RASY SETER IRLANDZKI 

CLAD jest dziedziczoną autosomalnie recesywnie chorobą niedoboru odporności występującą u seterów irlandzkich. Pierwszy raz została opisana w Stanach Zjednoczonych. Odpowiada ona chorobie LAD u ludzi i BLAD u bydła. Dotyczy ona cząsteczki glikoproteiny powierzchniowej CD18 na leukocytach, która odpowiada za adhezję leukocytów do śródbłonka naczyń. Chore psy zapadają na ciężkie infekcje, takie jak zapalenie sznura pępowinowego, dziąseł i migdałków oraz zapalenia skóry. Później dołączają się zapalenia stawów. CLAD ma przebieg śmiertelny- ze względu na brak odpowiedniej odporności, psy mimo leczenia dużymi dawkami antybiotyków umierają już w wieku szczenięcym.
W hodowli ważne jest, aby nie dopuścić do skrzyżowania dwóch nosicieli. W celu eliminacji osobników chorych i kontrolowanego rozrodu wskazane jest wykonanie testu genetycznego.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.