Oporność wielolekowa MDR1

Oporność wielolekowa MDR1

Oporność wielolekowa jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie występującą głównie u owczarków collie, szetlandzkich, australijskich, i Border Collie. Chorobę wykryto również u takich ras jak owczarek niemiecki, staroangielski, Silken Windhound, whippet długowłosy, Bobtail czy McNab.
Nadwrażliwość na iwermektynę jest spowodowana uszkodzeniem białka transportowego MDR1 (Multidrug-Resistenz Transporter), który stanowi barierę krew- mózg i zapobiega przechodzeniu leków i związków toksycznych do naczyń krwionośnych mózgu. Mutacja genu MDR1 powoduje, że białko transportowe traci swoją funkcję i w związku z tym substancje takie jak iwermektyna czy loperamid prowadzą do ciężkich objawów neurotoksycznych (problem z ruchem, koordynacją, dreszcze, zawroty głowy, wymioty, powiększenie źrenic, ślinotok, zapaść) i kończą się śmiercią.
Oprócz iwermektyny i loperamidu za leki mogące wywołać objawy neurotoksyczne, możemy uznać digoksynę, winkrystynę, winblastynę,
doksorubicynę, cyklosporynę, grepafloksacynę, sparfloksacynę, ondansetron, chinidynę, ebastynę czy deksametazon.
Przed włączeniem do hodowli należy zbadać zwierzę na nosicielstwo genu w celu uniknięcia krzyżowania rodziców dotkniętych mutacją.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.