Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów

Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów (progressive retinal atrophy in golden retrievers)

U psów jest on odpowiednikiem barwnikowego zwyrodnienia siatkówki (retinitis pigmentosa-RP) u ludzi. Charakteryzuje się utratą widzenia wskutek degeneracji komórek fotoreceptorowych siatkówki. Zanik siatkówki obserwujemy u wielu ras psów. U goldenów wyróżniamy:
a) centralny zaniki siatkówki (cPRA – Central Progressive Retinal Atrophy), które poprawniej powinno się nazywać dystrofia nabłonka pigmentowanego siatkówki (RPED – Retinal Pigment Epithelial Dystrophy)
b) uogólniony zanik komórek siatkówki (gPRA – generalized PRA).
Choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie, co oznacza, że osobnik zachoruje jeśli otrzyma wadliwy gen od obu rodziców. W celu uniknięcia krzyżowania nosicieli wskazane jest wykonanie testu genetycznego w kierunku postępującego zaniku siatkówki.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.