Potwierdzenie pochodzenia u psów za pomocą badania DNA

Potwierdzenie pochodzenia u psów za pomocą badania DNA

Zasada

Badaniem DNA można posługiwać się do identyfikacji i kontroli pochodzenia u psów. Dalszymi powodami takiego badania mogą być:
– zabezpieczenie ksiąg hodowlanych,
– wspomaganie sprzedaży poprzez wykazanie właściwego pochodzenia,
– przeoczone wielokrotne krycie,
– kwestie sądowe,
– udowadnianie praw właścicielskich,
– archiwizacja profilu DNA w banku danych.

W postępowaniu tym badane są na różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami zmienne obszary w genomie. Z powodu swojej wysokiej indywidualnej specyficzności badanie to w nawiązaniu do klasycznego odcisku palca nazwane jest również „genetycznym odciskiem palca” lub obecnie „profilem DNA”. Zmienność badanych obszarów leży w różnej ilości skręconych jeden za drugim elementów DNA, np. w różnej ilości powtórzeń wzoru -CA. Jeżeli połączy się poszczególne warianty długości różnych obszarów DNA psa, to pojawia się wzór, na podstawie którego może być ponownie rozpoznany każdy osobnik. Nie chodzi przy tym o diagnostykę genetyczną. „Genetyczny docisk palca” posługuje się wprawdzie zasadniczo metodami genetycznymi, jednak badane odcinki DNA nie zawierają żadnych informacji o czynnościowych i morfologicznych właściwościach jakiegoś osobnika.

Metoda
Zmienne odcinki DNA są obrazowane w laboratorium za pomocą szczególnego postępowania biochemicznego, tzw. polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Obszary te są przy tym w sposób celowany i wysoce specyficzny powielane milion razy, a następnie badane. Dlatego też do badania potrzeba jedynie bardzo niewiele materiału komórkowego. Dla stworzenia „genetycznego odcisku palca” jakiegoś psa badanych jest w laboratorium przynajmniej 19 cech DNA. Ta ilość ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia ona wolny od wątpliwości wynik, nawet przy uwzględnieniu danego chowu wsobnego. Przy użyciu nielicznych cech DNA nierozpoznane pozostać mogą pochodzenia nieprawidłowe lub też występują wyniki niewystarczające, przy których nie są udowadniane co najmniej 3 sprzeczności (wykluczenia). Badanie pochodzenia jakiegoś psa jest w ten sposób możliwe z dokładnością większą nić 99,9%, i rozwikłane mogą być nawet przypadki z niewielkim stopniem pokrewieństwa.

Zasada badania pochodzenia
Potomek dziedziczy zasadniczo każdorazowo 50% swojego materiału genetycznego po matce i 50% po ojcu. „Genetyczny odcisk palca” potomka składa się zatem z „genetycznego odcisku palca” jego rodziców. Każda badana cecha DNA potomka musi dlatego dać się przypisać cechom DNA danych rodziców. Gdy jest to osiągnięte, wówczas pochodzenie uznaje się za udowodnione. Przy co najmniej 3 cechach DNA potomka, które nie są możliwe do wykazania u rodziców, pochodzenie uznaje się za wykluczone.

Materiał do badań
Jako materiał diagnostyczny wystarczy już 0,5 ml-1 ml krwi wersenianowej lub też wymaz z błony śluzowej jamy ustnej. W wyjątkowych przypadkach po skonsultowaniu nadają się do tego także inne materiały, jak skóra, kość, cebulki włosów lub nasienie. Jałowe pałeczki do wymazu z błony śluzowej jamy ustnej wysyłane są bezpłatnie. Próbki krwi wersenianowej mogą być wysyłane w stanie nieschłodzonym pocztą, powinny jednak być pobierane na początku tygodnia i natychmiast wysłane.
Jeżeli próbki od zwierząt do zbadania jakiegoś przypadku są wysyłane oddzielnie, to do wszystkich przesyłek musi być dołączona kopia zlecenia na badanie pochodzenia, żeby umożliwić jednoznaczne przyporządkowanie próbek.

Czas trwania badania
Po tym, jak są już wszystkie stosowne próbki, wynik badania jest w ciągu 14-21 dni.

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ DNA

 

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.