TYPOWANIE PSICH ANTYGENÓW LEUKOCYTARNYCH

TYPOWANIE PSICH ANTYGENÓW LEUKOCYTARNYCH (DLA-dog leukocyte antigens)

Może dotyczyć psów wszystkich ras. Geny związane z DLA uważane są za znaczące z powodu udziału DLA w prezentacji antygenu limfocytom T. Geny te dzielą się na dwie klasy: I i II. Klasa I cząsteczek występuje praktycznie na wszystkich rodzajach komórek organizmu i uczestniczy w prezentacji peptydów cytosomalnych limfocytom cytotoksycznym CD8+. Klasa II cząsteczek obecna jest natomiast na komórkach prezentujących antygen, takich jak komórki dendrytyczne, i uczestniczy w prezentowaniu antygenów limfocytom pomocniczym CD4+. Białka kodowane przez geny dla klasy III cząsteczek MHC (głównego układu zgodności tkankowej) wykazują działanie immunomodulujące, ale nie są związane bezpośrednio z prezentacją antygenu. Typowanie DLA może służyć m.in. ocenie skłonności psów do zapadania na cukrzycę.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.