Zespół Bully Whippets

Zespół Bully Whippets

U whippetów wykryto mutację w genie miostatyny (MSTN, czynnik wzrostu odpowiedzialny za kontrolowanie rozwoju włókien mięśniowych), wpływającą na budowę ciała i umięśnienie psów tej rasy. Heterozygotyczne psy (z jednym allelem „bully”) znacznie częściej prezentowały dobrą formę podczas wyścigów psów, w przeciwieństwie do osobników homozygotycznych (z dwoma allelami „bully”), które mają bardzo zwiększoną masę mięśniową, lecz ich możliwości pracy są ograniczone (mają też przodozgryz, krótkie nogi i szeroką talię). Ogólnie chore psy mają takie same problemy zdrowotne jak psy bez mutacji, aczkolwiek są bardziej podatne na skurcze mięśni.
Choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Dla hodowli decydujące jest to, iż nosiciele skłonności do schorzenia (noszą zmutowany gen i normalny gen) wprawdzie sami nie zachorują, lecz z 50% prawdopodobieństwem przekazują dziedziczną skłonność do choroby na swoje potomstwo. Przy kojarzeniu dwóch nosicieli skłonności do choroby istnieje zatem niebezpieczeństwo, że część potomstwa zostanie dotkniętych schorzeniem. Nosiciele tej skłonności nie muszą jednak być automatycznie eliminowani z hodowli. Gdy skojarzy się ich ze zwierzęciem noszącym dwie normalne kopie genowe, to zaistnieć może potomstwo składające się tylko ze zwierząt niedotkniętych chorobą, oraz niechorujących nosicieli skłonności do choroby.

Beata Biolik

Lekarz Weterynarii

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.