Zespół epizodycznego upadania

ZESPÓŁ EPIZODYCZNEGO UPADANIA (episodic falling syndrome-EFS)

Choroba ta uznana w 1960 roku występuje u cavalier king charles spaniela i zwana jest też napadowym wzmożonym napięciem mięśni (paroxysmal hypertonicity). Jest to zespół sztywności mięśniowej i zapaści, który jest dziedziczony recesywnie. Pies traci koordynację, przewraca się na bok. Sytuacje takie często są wywoływane czynnikami stresowymi lub gdy zwierzęta są podekscytowane. Zwierzę nie traci przytomności, jest świadome tego co się dzieje, ale nie może uzyskać panowania nad swoim ciałem. Ostatnie badania pokazały, że zespół ten nie jest jednak schorzeniem mięśniowym, lecz wywoływany jest przez pojedynczy gen recesywny związany z funkcją mózgu, będący mutacją genu BCAN.

Pełny wykaz oferowanych badań genetycznych.