21 marca 2016

WYKAZ BADAŃ

I. PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH
Nr bad. PROFIL DIAGNOSTYCZNY PODSTAWOWY materiał termin
P1 ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik,białko całkowite,albuminy
SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL DIAGNOSTYCZNY PODSTAWOWY + MORFOLOGIA materiał termin
P2 ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik,białko całkowite, albuminy+ morfologia
EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. PROFIL DIAGNOSTYCZNY ROZSZERZONY materiał termin
P3 ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik,białko całkowite, bilirubina całkowita, amylaza, GGTP,potas,sód, chlorki, wapń, fosfor, magnez, triglicerydy, CK, LDH, cholesterol, proteinogram, fruktozamina SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL DIAGNOSTYCZNY ROZSZERZONY + MORFOLOGIA materiał termin
P4 ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik,białko całkowite, bilirubina całkowita, amylaza, GGTP,potas,sód, chlorki, wapń, fosfor, magnez, triglicerydy, CK, LDH, cholesterol, proteinogram, fruktozamina+ morfologia EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. PROFIL ELEKTROLITOWY materiał termin
P5 Sód, potas, chlorki, wapń, fosfor, żelazo, magnez SUROWICA 1dzień
Nr bad. PROFIL PRZEDOPERACYJNY materiał termin
P6 PT, APTT, ALT, ALP, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina SUROWICA/
CYTRYNIAN
1 dzień
Nr bad. PROFIL PRZEDOPERACYJNY + MORFOLOGIA materiał termin
P7 PT, APTT, ALT, ALP, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina+ morfologia EDTA/ SUROWICA/
CYTRYNIAN
1 dzień
Nr bad. PROFIL GERIATRYCZNY materiał termin
P8 ALT, AST, ALP, amylaza, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, kreatynina, lipaza, mocznik, potas, sód,chlorki, trójglicerydy,wapń, T4, fosfor, magnez

 

SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL GERIATRYCZNY+ MORFOLOGIA materiał termin
P9 ALT, AST, ALP, amylaza, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, kreatynina, lipaza, mocznik, potas, sód,chlorki, trójglicerydy,wapń, T4, fosfor, magnez+ morfologia
EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. PROFIL PRZESIEWOWY (KOT) materiał termin
P10 FeLV antygen (ELISA), FIV przeciwciała (ELISA), FIP przeciwciała (IFT), elektroforeza białek SUROWICA 5-9 dni
Nr bad. PROFIL PRZESIEWOWY (KOT) + MORFOLOGIA materiał termin
P11 FeLV antygen (ELISA), FIV przeciwciała (ELISA), FIP przeciwciała (IFT), elektroforeza białek+ morfologia EDTA/
SUROWICA
5-9 dni
Nr bad. PROFIL NERKOWY materiał termin
P12 białko całkowite, kreatynina,mocznik, potas, sód, chlorki, albuminy SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TARCZYCOWY MAŁY materiał termin
P36 FT4+ cholesterol+ współczynnik K SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TARCZYCOWY I materiał termin
P13 T4+ FT4 SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TARCZYCOWY II materiał termin
P14 T4+ TSH+cholesterol SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TARCZYCOWY III materiał termin
P38 T4 + fT4 + cholesterol + współczynnik K SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TARCZYCOWY DUŻY materiał termin
P37 T4+ TSH+ FT4+ cholesterol+ współczynnik K SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL TRZUSTKOWY materiał termin
P15 Amylaza, potas, sód,chlorki, wapń, ALT, AST glukoza,cholesterol, lipaza SUROWICA 1dzień
Nr bad. PROFIL TRZUSTKOWY+ MORFOLOGIA materiał termin
P16 Amylaza, potas, sód,chlorki, wapń, ALT, AST glukoza,cholesterol, lipaza+ morfologia EDTA/
SUROWICA
1dzień
Nr bad. PROFIL TRZUSTKOWY (PIES) materiał termin
P34 Amylaza, potas, sód,chlorki, wapń, ALT, AST glukoza,cholesterol, lipaza, TLI(pies) SUROWICA 2-3 dni
Nr bad. PROFIL TRZUSTKOWY (PIES)+ morfologia materiał termin
P35 Amylaza, potas, sód,chlorki, wapń, ALT, AST glukoza,cholesterol, lipaza, TLI(pies)+ morfologia EDTA/
SUROWICA
2-3 dni
Nr bad. PROFIL WĄTROBOWY materiał termin
P33 ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina całkowita, białko całkowite SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL WĄTROBOWY ROZSZERZONY materiał termin
P17 AST, ALT, ALP, elektroforeza białek, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, LDH, kwasy żółciowe SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL SERCOWY materiał termin
P18 AST, ALT, LDH, CK, potas, sód, chlorki SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL SERCOWY+ MORFOLOGIA materiał termin
P19 AST, ALT, LDH, CK, potas, sód,chlorki+ morfologia
EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. PROFIL KOSTNY materiał termin
P20 ALP, wapń, fosfor, albuminy,białko całkowite
SUROWICA 1dzień
Nr bad. PROFIL KOSTNY+ MORFOLOGIA materiał termin
P21 ALP, wapń, fosfor, albuminy,białko całkowite+ morfologia
EDTA/
SUROWICA
1dzień
Nr bad. PROFIL MIĘŚNIOWY materiał termin
P22 CK, AST, LDH, sód, potas, wapń,chlorki, magnez, żelazo SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL LIPIDOWY materiał termin
P23 Cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL CUKRZYCOWY materiał termin
P24 Glukoza, fruktozamina, insulina, mocznik,kreatynina
SUROWICA 1 dzień
Nr bad. PROFIL CUKRZYCOWY+ MORFOLOGIA materiał termin
P25 Glukoza, fruktozamina, insulina, mocznik,kreatynina+ morfologia
EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. KONIE materiał termin
P26 Mocznik, kreatynina, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, proteinogram, ALP, AST, LDH, GGTP, cholesterol, sód, potas, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny SUROWICA 1 dzień
Nr bad. KONIE+MORFOLOGIA materiał termin
P31 Mocznik, kreatynina, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, proteinogram, ALP, AST, LDH, GGTP, cholesterol, sód, potas, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny+ morfologia SUROWICA 1 dzień
Nr bad. GADY materiał termin
P27 ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, kwas moczowy, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny SUROWICA 1 dzień
Nr bad. GADY+ MORFOLOGIA materiał termin
P28 ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, kwas moczowy, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, Fosfor nieorganiczny+ morfologia EDTA/
SUROWICA
1 dzień
Nr bad. GRYZONIE materiał termin
P29 ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, glukoza, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny, kreatynina SUROWICA 1 dzień
Nr bad. GRYZONIE+MORFOLOGIA materiał termin
P30 ALT, AST, białko całkowite, CK, glukoza, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny, kreatynina+ morfologia EDTA/
SUROWICA
1 dzień
II. HEMATOLOGIA
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5011 Morfologia
(oznaczenie sysmex: liczba leukocytów,leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV,MCH, MCHC, płytki krwi)
EDTA 1 dzień
5010 Retikulocyty EDTA 1 dzień
5004 Leukogram (rozmaz krwi obwodowej ręczny) EDTA 2-3 dni
5021 Bebesia canis ( z rozmazu) EDTA/lub
rozmaz
2 dni
5160 Grupy krwi (pies, kot) EDTA
1 ml krwi
2-3 dni
5161 Test Coombsa EDTA 5-9 dni
III. KOAGULOLOGIA    
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5152 Czas protrombinowy (PT) z INR cytrynian 1dzień
5153 APTT ( czas koalinowo- kefalinowy) cytrynian 1dzień
5040 D- Dimery cytrynian 1dzień
5154 Fibrynogen cytrynian 1dzień
5278 Czynnik von Willebranda cytrynian 5dni
5279 Czynnik VIII cytrynian 5dni
IV. BIOCHEMIA    
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5110 ACP (fosfataza kwaśna) surowica 1 dzień
5171 Albuminy surowica 1 dzień
5105 ALP ( fosfataza alkaliczna) surowica 1 dzień
5103 ALT/GPT ( aminotransferaza alaninowa) surowica 1 dzień
5123 Amylaza (diastaza) surowica 1 dzień
5102 AST/GOT ( aminotransferaza asparaginowa) surowica 1 dzień
5130 CRP (białko C- reaktywne) surowica 1 dzień
5141 Białko całkowite surowica 1 dzień
5099 Bilirubina bezpośrednia surowica 1 dzień
5101 Bilirubina całkowita surowica 1 dzień
5111 Cholesterol całkowity surowica 1 dzień
5112 Cholesterol HDL (bezpośredni) surowica 1 dzień
*5113 Cholesterol LDL (pośredni) surowica 1 dzień
5119 CK (kinaza kreatynowa)   surowica 1 dzień
5407 Cynk surowica 7 dni
5142 Elektroforeza białek (proteinogram) surowica 2 dni
5137 Fosfor nieorganiczny surowica 1 dzień
5022 Fruktozamina surowica 1- 2 dni
5104 GGTP (Gamma-glutamylo-transferaza) surowica 1 dzień
5150 Glukoza surowica 1 dzień
5135 Jonogram ( K, Na, Cl ) surowica 1 dzień
5108 Kreatynina surowica 1 dzień
5431 Kwas foliowy surowica 1 dzień
5109 Kwas moczowy surowica 1 dzień
5290 Kwasy żółciowe surowica 2 dni
5120 LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 1 dzień
5117 Lipaza surowica 1 dzień
5138 Magnez surowica 1 dzień
5413 Miedź surowica 5dni
5107 Mocznik surowica 1 dzień
5140 TIBC (Całkowita zdolność wiązania żelaza) surowica 1 dzień
5280 TLI (pies) surowica 2-3 dni
5292 TLI (kot) surowica 9-12 dni
5114 Triglicerydy (triacyloglicerole) surowica 1 dzień
5136 Wapń całkowity surowica 1 dzień
5281 Witamina A surowica 14 dni
5282 Witamina B1 EDTA 14 dni
5283 Witamina B2 EDTA 14 dni
5284 Witamina B6 EDTA 14 dni
5430 Witamina B12 surowica 1 dzień
5139 Żelazo surowica 1 dzień
*Uwaga: badanie nr 5113 jest wykonywane tylko i wyłącznie w pakiecie badaniami 5111, 5112, 5114
V. HORMONY    
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5420 ACTH (hormon andrenokortykotropowy)                        EDTA 1 dzień
5309 Estradiol             surowica 1 dzień
5319 Insulina surowica 1 dzień
5421 Kortyzol                     surowica 1 dzień
5422 Parathormon            surowica 1 dzień
5313 Progesteron         surowica 1 dzień
5314 Prolaktyna            surowica 1 dzień
5275 Relaksyna (test ciążowy- pies, kot) surowica 3-4 dni
5317 Testosteron            surowica 1 dzień
5301 Trijodotyronina T3  surowica 1 dzień
5305 Trijodotyronina wolna FT3             surowica 1 dzień
5302 Tyroksyna T4           surowica 1 dzień
5306 Tyroksyna wolna FT4          surowica 1 dzień
5303 TSH (pies ) surowica 1 dzień
VI. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ/ INNE BADANIA
Nr bad. PIES/KOT materiał termin
5023 Adenovirus – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5024 Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5025 Aspergillus spp. – przeciwciała (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5026 Babesia canis – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5027 Babesia gibsoni – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5049 Bartonella henselae- przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5950 Borelia antygen w kleszczu kleszcz 1 dzień
5507 Borelia p/c IgG surowica
0,5 ml
1 dzień
5508 Borelia p/c IgM surowica
0,5 ml
1 dzień
5323 Borelia p/c IgG/ IgM surowica
0,5 ml
1 dzień
5372 Borelia p/c IgG
(test potwierdzenia Western-Blot)
surowica
0,5 ml
7 dni
5371 Borelia p/c IgM
(test potwierdzenia Western-Blot)
surowica
0,5 ml
7 dni
5028 Brucella canis – przeciwciała (aglutynacja) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5048 Calicivirus+ Herpesvirus-
przeciwciała (IFT)
surowica
0,5 ml
5-9 dni
5029 Chlamydia spp. – antygen (IC) wymaz 3-5 dni
5030 Chlamydia (Chlamydophila) spp. – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5031 Dirofilaria immitis – antygen (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5032 Ehrlichia canis – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5051 FCoV (FIP) – przeciwciała (IC) surowica
0,5 ml
3-5 dni
5052 FCoV (FIP) – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5053 FeLV (wirus białaczki kotów) – antygen (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5054 FeLV (wirus białaczki kotów) – antygen (IC) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5055 FIV – przeciwciała (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5056 FIV – przeciwciała (Immunobloting) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5057 FIV – przeciwciała (IC) surowica
0,5 ml
3-5 dni
5386 Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo) surowica
0,5 ml
14 dni
5336 Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo) surowica
0,5 ml
1 dzień
5033 Herpesvirus – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5034 Leishmania spp. – przeciwciała (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5035 Leishmania spp. – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5036 Leptospira spp. – przeciwciała (aglutynacja) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5037 Mikrofilarie – antygen (test Knotta) EDTA
1 ml krwi
2-3dni
5038 Mikrofilarie (badanie ilościowe) EDTA
1 ml krwi
5-9 dni
5039 Mikrofilarie (typizacja) EDTA
1 ml krwi
5-9 dni
5041 Neospora caninum – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5042 Parainfluenza – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5043 Parvovirus – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5044 Sarcoptes spp. – przeciwciała (ELISA) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5351 Toksoplazmoza p/c IgG surowica
0,5 ml
1 dzień
5350 Toksoplazmoza p/c IgM surowica
0,5 ml
1 dzień
5331 Toksoplazmoza p/c IgG, IgM           surowica
0,5 ml
1 dzień
5378 Toksoplazmoza p/c IgG
(AWIDNOŚĆ)
surowica
0,5 ml
14 dni
5045 Trypanosoma evansi – przeciwciała (aglutynacja) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5046 Wirus nosówki – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5047 Wirus nosówki – antygen (IC) wymaz 2-4 dni
5059 Wirus panleukopenii – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
Nr bad. GRYZONIE materiał termin
5060 Encephalitozoon cuniculi – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5061 Leporipoxvirus myxomatosis (królik, zając) (ELMI) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5062 Leptospira spp. – przeciwciała (mikroaglutynacja) surowica
0,5 ml
5-9 dni
5063 Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) – przeciwciała (ELISA) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5064 Treponema cuniculi – przeciwciała (aglutynacja) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5065 Wirus cytomegali (świnka morska) – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5066 Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (LCM) – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
9-12 dni
5067 Wirus Sendai – przeciwciała (IFT) surowica
0,5 ml
9-12 dni
Nr bad. PTAKI materiał termin
5068 Wirus Borna ptaków – przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
9-12 dni
5069 Chlamydophila spp- przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
5-9 dni
5070 Herpesvirus – przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
9-12 dni
5071 Mykobakterie – najczęstsze serowary – przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
9-12 dni
5072 Mykobakterie – wszystkie serowary – przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
9-12 dni
5076 Paramyxovirus – przeciwciała osocze
heparynowe
0,5 ml
5-9 dni
Nr bad. KONIE materiał termin
5080 Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała (IFT) surowica
1 ml
5-9 dni
5081 Arteritivirus (EAV ) – przeciwciała (SN) surowica
1 ml
9-11 dni
5082 Babesia caballi + Theileria equi – przeciwciała (ELISA) surowica
1 ml
5-9 dni
5276 Borrelia burgdorferi- IgG- przeciwciała (ELISA) surowica
1 ml
5-9 dni
5277 Borrelia burgdorferi- IgG- przeciwciała (immunoblotting) surowica
1 ml
3-5 dni
5287 Chlamydia/ Chlamydophila spp. wymaz bogatokomórkowy 9-12 dni
5083 Herpesvirus (EHV1/4) – przeciwciała (SN) surowica
1 ml
9-12 dni
5084 Influenza A1 i A2 – przeciwciała ( test hamowania hemaglutynacji) surowica
1 ml
9-12 dni
5085 Leptospira spp. – przeciwciała (aglutynacja) surowica
1 ml
9-12 dni
5086 Niedokrwistość zakaźna (test Cogginsa) surowica
1 ml
9-12 dni
5087 Nosacizna – przeciwciała (Burkholderia mallei) (ELISA) surowica
1 ml
9-12 dni
5088 Wirus ch. Borna – przeciwciała (IFT) surowica
1 ml
9-12 dni
5089 Zaraza stadnicza – przeciwciała (Trypanosoma equiperdum) (OWD) surowica
1 ml
9-12 dni
VII. BADANIE MOCZU
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5252 Badanie ogólne moczu+ osad mocz 1 dzień
5202 Współczynnik białko/kreatynina mocz 1 dzień
5204 Kreatynina mocz 1 dzień
5205 Współczynnik kortyzol/kreatynina mocz 1 dzień
5050 Narkotyki Panel (morfina, kokaina,
amfetamina, haszysz/marihuana,
metamfetamina)
mocz 1 dzień
VIII. BADANIE KAŁU
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5680 Badanie kału na pasożyty kał 3 dni
5184 Badanie kału na pasożyty (3 próbki) kał 3 dni
5185 Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (antygen) kał 3 dni
5183 Badanie kału na krew utajoną kał 3 dni
5182 Badanie kału na stopień strawienia kał 3 dni
5187 Badanie kału w kierunku rota- i
Adenowirusów (antygen)
kał 3 dni
5181 Giardia lamblia kał 3 dni
5162 Elastaza trzustkowa w kale (pies) kał 14 dni
IX. MIKROBIOLOGIA  
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5805 Antybiogram    
P32 Autoszczepionka- badanie wymazu (bakterie tlenowe)+ antybiogram + przygotowanie autoszczepionki wymaz 14-16 dni
5800 Badanie moczu (bakterie) mocz 2-7dni
5807 Badanie moczu (grzyby drożdżopodobne) mocz 2-7 dni
5802 Badanie mykologiczne
(badanie uwzględnia hodowlę
w kierunku drożdżaków oraz
dermatofitów)
Wymaz + zeskrobina Od 10-21 dni
5801 Badanie bakteriologiczne wymaz 7 dni
5808 Badanie bakteriologiczne i mykologiczne wymaz+zeskrobiny 10-21 dni
5803 Posiew krwi (tlenowce) krew 10 dni
5804 Posiew krwi (beztlenowce) krew 10 dni
5810 Posiew płynu z jam ciała (tlenowce) płyn z jam ciała 10 dni
5811 Posiew płynu z jam ciała (beztlenowce) płyn z jam ciała 10 dni
5806 Mykogram dla drożdżaków wymaz/zeskrobina  
UWAGA: w przypadku dodatnich wyników badań z działu IX dodatkowa opłata za każdy wykonany antybiogram wynosi 17 zł, a za każdy mykogram 22,95 zł
X. GENETYKA  
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5607 Anomalia oczu collie wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5601 Brak włosów/dysplazja ektodermalna wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5602 Chondrodysplazja wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
Choroba von Willebranda typu 1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5604 Choroba von Willebranda typu 2 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5605 Choroba von Willebranda typu 3 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5606 Ciężki złożony niedobór odporności sprzężony z chromosomem X u basseta wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5600 Ciężki złożony niedobór odporności u jack russell terriera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5608 Cykliczna neutropenia collie wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5609 Cystynuria u nowofundlanda wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5610 Defekt adhezji leukocytów u psów rasy seter irlandzki wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5611 Dysplazja oczno- szkieletowa typu 1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5612 Dysplazja oczno- szkieletowa typu 2 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5613 Dysplazja pręcikowo- czopkowa typu 1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5614 Dysplazja pręcikowo- czopkowa typu 2 u collie wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5615 Dysplazja pręcikowo- czopkowa typu 3 u welsh corgi wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5616 Dystrofia czopków i pręcików u jamnika szorstkowłosego wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5617 Dystrofia czopków i pręcików typu 1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5618 Dystrofia mięśniowa sprzężona z chromosomem X u golden retrievera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5619 Encefalopatia noworodkowa u pudla wielkiego wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5620 Fukozydoza wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5621 Gangliozydoza u husky wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5622 Hemofilia A wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5623 Hipertermia Złośliwa u psów wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5659 Hiperurykozuria wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5625 Krótkoogoniastość wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5626 Kwasica L-2-hydroksyglutarowa wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5627 Leukodystrofia globoidalna (choroba Krabbego) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5628 Miopatia u labrador retrievera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5629 Mielopatia zwyrodnieniowa wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5630 Mukopolisacharydoza typu VII wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5631 Narkolepsja wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5632 Nefropatia rodzinna u spanieli wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5633 Neuronalna lipofuscydoza ceroidowa wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5634 Neuropatia u charta wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5635 Niedobór czynnika VII wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5636 Niedobór fosfatazy-1 dehydrogenazy pirogronianowej wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5637 Niedobór fosfofruktokinazy wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5638 Niedobór kinazy pirogronianowej wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5639 Niezborność noworodkowa Bandery wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5640 Niski wzrost tła przysadkowego wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5641 Oporność wielolekowa MDR1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5642 Pierwotna dyskineza rzęsek u bobtaila wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5643 Postępujące zwyrodnienie pręcików i czopków wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5644 Postępujący zanik mięśni wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5645 Postępujący zanik siatkówki u golden retrievera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5646 Typowanie psich antygenów leukocytarnych (DLA) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5647 Wieloogniskowa retinopatia psia typu 1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5648 Wieloogniskowa retinopatia psia typu 2 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5649 Wrodzona łamliwość kości wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5650 Wrodzona „rybia łuska” u golden retrievera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5651 Wrodzona stała ślepota zmierzchowa u briarda wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5652 Wysychające zapalenie rogówki i zespół skręconej sierści wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5653 Zaćma dziedziczna wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5654 Zapalenie mózgu u mopsa wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5655 Zatrucie miedzią u bedlington terriera wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5656 Zespół „Bully Whippets” wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5657 Zespół epizodycznego upadania wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5658 Zespół Musladina-Luekego u beagle wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5624 Zespół uwięźniętych neutrofilów u border collie wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5660 Zwyrodnienie czopków wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5661 Zwyrodnienie rdzeniowo- móżdżkowe u beagle wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
  KOT    
5677 Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV u norweskich leśnych (GSDIV) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5678 Kardiomiopatia przerostowa HCM1 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5711 Kardiomiopatia przerostowa HCM2 wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5679 Kardiomiopatia przerostowa HCM3 u kotów Ragdoll wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5681 Postępujący zanik siatkówki u kotów (PRA) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5682 Rdzeniowy zanik mięśni u kotów (SMA) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5683 Wielocystowatość nerek u kotów (PFKD1) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
  KOŃ    
5693 Abiotrofia móżdżku u koni arabskich (CA) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5694 Astenia skóry (HERDA) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5695 Ciężki złożony niedobór odporności u koni (SCID) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5696 Epidermolysis bullosa junctionalis (EBJ) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5697 Hiperkaliemiczne porażenie okresowe (HYPP) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5698 Hipertermia złośliwa u koni (EHM) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5699 Syndrom źrebięcia lawendowego (LFS) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5700 Wrodzona stała nocna ślepota (CSNB) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5701 Zespół białego źrebięcia (OLWS) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
  KOLOR, DŁUGOŚĆ SIERŚCI I INNE (PIES)    
5662 Locus A (kolor sierści recesywny czarny) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5663 Locus A (kolor sierści sobolowy/płowy) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5664 Locus A (pełne typowanie alleli ay,aw,at i a) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5665 Locus B (sierść brązowa, nos brązowy) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5666 Locus D (dilution) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5667 Locus E (sierść żółta, cytrynowa, czerwona, kremowa, morelowa) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5668 Locus K (kolor sierści dominującu czarny) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5669 Locus S wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5670 Allel Em (allel czarnej maski) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5671 Badanie broda+brwi wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5672 Długość sierści (długa/krótka) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5673 Sierść harlequin wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5674 Sierść kręcona wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5675 Sierść merle wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5676 Profil DNA/pochodzenie psa wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
  KOLOR SIERŚCI I INNE (KOT)    
5684 Agouti kolor wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5685 B/b kolor czekoladowy wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5686 B/bl kolor cynamonowy wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5687 C/cb wariant koloru Burma wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5688 C/cs wariant koloru Siam wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5689 Dilution (rozjaśnienie) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5690 E (kolor sierści amber) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5691 Profil DNA/pochodzenie kota wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5692 Grupa krwi wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
  KOLOR SIERŚCI I INNE (KOŃ)    
5702 Kolor Agouti wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5703 Umaszczenie kremowe wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5704 Umaszczenie Sabino wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5705 Umaszczenie szampańska wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5706 Umaszczenie tobiano wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5707 Oznaczenie Leopard (plamienie Leopard) wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5708 Umaszczenie srebrne wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5709 Siwienie wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
5710 Profil DNA/pochodzenie konia wymaz ze śluzówki policzka/ krew wersenianowa 14-21 dni
XI. HISTOPATOLOGIA  
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5900 Badanie cytologiczne (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) Rozmaz na szkiełku wysuszony lub utrwalony 5-9 dni
5901 Badanie cytologiczne (badanie wykonane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Monachium) Rozmaz na szkiełku wysuszony lub utrwalony 5-9 dni
5902 Badanie histologiczne wycinek utrwalony w 4-10% formalinie 9-12 dni
XII. AUTOIMMUNOLOGIA  
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5910 Przeciwciała antyjądrowe (ANA) surowica
0,5 ml
10 dni
5911 Przeciwciała p/ receptorom acetylocholiny surowica
0,5 ml
10 dni
XIII. TESTY CZYNNOŚCIOWE
Nr bad. Nazwa badania materiał termin
5291 Test stymulacji kwasów żółciowych surowica
0,5 ml
1 dzień
5285 Test hamowania deksametazonem (niskie dawki) surowica 1dzień
5286 Test hamowania deksametazonem (wysokie dawki) surowica 1dzień
5307 Test stymulacji TRH surowica
0,5 ml
1 dzień
5308 Test stymulacji ACTH surowica
0,5 ml
1 dzień
5205 Współczynnik kortyzol/kreatynina mocz 1 dzień
5310 Test stymulacji hCG u kotek i suk surowica
0,5 ml
1 dzień
5311 Test stymulacji hCG u psów i kocurów surowica
0,5 ml
1 dzień