Profil geriatryczny (część II)

Profil geriatryczny

Profil geriatryczny składa się z parametrów które pomagają ocenić stan zdrowia i kondycję organizmu u starszych zwierząt. Przedstawiamy drugą część naszego artykułu poświęconego diagnostyce laboratoryjnej u zwierzęcych seniorów. Zapraszamy również do przeczytania części pierwszej:

button(9)

Oznaczenia biochemiczne pomocne przy ocenie stanu zdrowia starszych zwierząt (cz.II)

  • Jony (potas, sód, chlorki)- Potas odgrywa ważną rolę w czynności mięśnia sercowego. Wzrost stężenia – niewydolność nerek, niedrożność dróg moczowych, odwodnienie, uszkodzenia tkanek. Spadek poziomu potas głównie przy cukrzycy/ kwasicy, zbyt duże dawki insuliny, biegunki i wymioty, zwiększona diureza, przewlekłe choroby wątroby, nadczynność kory nadnerczy, schorzenia nerek przebiegające z wielomoczem.- Sód występuje śródkomórkowo oraz w przestrzeni pozakomórkowej (odpowiedzialny za ciśnienie osmotyczne płynów pozakomórkowych). Wzrost głównie przy odwodnieniu, zespół Cushinga, niedrożność dróg moczowych poza nerkami. Spadek poziomu sodu można zaobserwować przy wymiotach, biegunkach, niedostateczna ilość w pożywieniu, choroby nerek, cukrzyca, wodobrzusze, niewydolności sercowej prowadzącej do zastoju krwi (obrzęki).- Chlorki najważniejszy anion przestrzeni pozakomórkowej. Wzrost poziomu występuje przy odwodnieniu, cukrzycy, dużej ilości soli w pożywieniu, moczówce prostej, nefropatiach, kwasicy. Spadek poziomu natomiast ma miejsce przy intensywnych biegunkach i wymiotach, zwiększonym poborze wody, niedoczynność kory nadnerczy, obrzęki.
  • Wapń – jego stężenie jest wynikiem równowagi procesów wchłaniania i obrotu kostnego oraz procesów wydalania przez nerki. Wzrost stężenia tego pierwiastka może świadczyć m.in. o pierwotnej lub wtórnej nadczynności przytarczyc, hiperwitaminozie D, niedoczynności kory nadnerczy, nowotworach, zapaleniu szpiku kostnego oraz przy schorzeniach z nerkami.Spadek poziomu wapnia możemy obserwować przy przewlekłych niewydolnościach nerek, niedoczynności przytarczyc, po zabiegach na tarczycy, przy zaburzeniach wchłaniania jelitowego, martwiczym zapaleniu trzustki oraz poporodowym porażeniu.
  • Fosfor nieorganiczny – stężenie zależy od wchłaniania jelitowego, obrotu kostnego i wydalania przez nerki. Wzrost przy przewlekłych niewydolnościach nerek lub przy nadmiernej podaży w pożywieniu.Spadek stężenia fosforu najczęściej prowadzi do zaburzeń neuromięśniowych, towarzyszy hipokaliemii.
  • Magnez – występuje we wszystkich tkankach, jest istotnym pierwiastkiem dla metabolizmu komórek oraz przewodnictwa bodźców w układnie nerwowym i mięśniowym. Jest wydalany przez nerki.Wzrost poziomu magnezu najczęściej przy niedoczynności kory nadnerczy oraz niewydolności nerek, najczęściej ze skąpomoczem lub całkowitym bezmoczem.Spadek poziomu magnezu najczęściej prowadzi do skurczów mięśni a spowodowany może być m.in. przy zaburzeniach wchłaniania w przewodzie pokarmowym, długotrwałej głodówce, przewlekłym zapaleniu trzustki, niedoczynności przytarczyc lub nadczynności tarczycy.
  • Trójglicerydy – parametr ten oznaczany głównie przy diagnostyce zaburzeń przemiany materii. W postaci trójglicerydów magazynowane są kwasy tłuszczowe. Są dostarczane z pokarmem (lipidy egzogenne) lub tworzone w wątrobie (endogenne). Fizjologiczny wzrost ma miejsce po posiłku (do 12 godzin po spożyciu pokarmu wzrost poziomu lipidów we krwi). Patologiczny wzrost poziomu trójglicerydów może być jednym z objawów m.in. cukrzycy, niedoczynności tarczycy, nadczynności kory nadnerczy, ostrego zapalenia lub martwicy trzustki. Często podwyższony poziom trójglicerydów można zaobserwować u zwierząt otyłych (w trakcie odchudzania).
  • Cholesterol – jego stężenie zależy od ilości wytwarzanej w wątrobie, ilości przyjmowanej wraz z pożywieniem oraz wydajności spalania. Wzrost stężenia to głównie skutek zapalenia wątroby, chorób nerek lub trzustki, niedoczynności tarczycy, otyłość, zatkanie przewodów żółciowych poza wątrobą. Do spadku poziomu cholesterolu najczęściej dochodzi wskutek złego wchłaniania w przewodzie pokarmowym, przy zaburzeniach w funkcjonowaniu wątroby (marskość, uszkodzenie, kacheksja), przy nadczynności tarczycy oraz zwenątrzwydzielniczej niewydolności trzustki.
  • Kinaza kreatyninowa (CK) – występuje w mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu serowym (u kotów również w pęcherzu moczowym). Wzrost stężenia świadczy o uszkodzeniach, zapaleniach mięśni, zawale mięśnia sercowego, często przy iniekcjach domięśniowych, przy ciężkim wysiłki fizycznym, wstrząs oraz tężec. U kotów również przy zatkaniu pęcherza moczowego.
  • Fruktozamina – jej stężenie jest proporcjonalne do poziomu glukozy (w ostatnich 1 – 3 tygodniach). Jest mniej wrażliwa na czynniki stresogenne (zwłaszcza u kotów). Wzrost stężenia przy cukrzycy ale również wynik może wyjść fałszywie podwyższony przy niedoczynności tarczycy lub zaniżony przy nadczynności tarczycy.
  • T4 – tyroksyna całkowita składa się z frakcji wolnej (fT4) oraz frakcji związanej z białkami. Podniesiony poziom T4 może wskazywać na nadczynność tarczycy (koty), obniżony na niedoczynność tarczycy (psy). Przy diagnozowaniu chorób tarczycy niezbędne jest również zbadanie pozostałych hormonów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie tego narządu. Spadek poziomu T4 może towarzyszyć również wielu uogólnionym chorobom, na wynik pomiaru mogą mieć wpływ inne schorzenia oraz przyjmowane leki.

cat-1099134_1920

Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinno się  zawsze interpretować z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta.

Po szczegóły oferty oraz na pobranie materiału do badań z naszego profilu geriatrycznego zapraszamy do lecznic współpracujących z naszym Laboratorium.

button(5)

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu facebook aby na bieżąco dowiadywać się o naszych akcjach.

profil geriatryczny