Profil geriatryczny

Profil geriatryczny

Profil geriatryczny opracowaliśmy z myślą o starszych pupilach.

Każde z naszych zwierząt z upływem czasu starzeje się. Jest to proces nieunikniony, który często może powodować problemy zdrowotne u pupila. U starszych zwierząt bardzo ważna jest profilaktyka – wykonywanie badań i zabiegów profilaktycznych zgodnie z zaleceniem lekarzy weterynarii. Oznaczenia jakie w nim wykonujemy pozwalają na określenie ewentualnych dysfunkcji w najważniejszych narządach.

Najczęściej u starszych zwierząt dochodzi do problemów kardiologicznych, hormonalnych, problemy z nerkami (zwłaszcza u kotów- niewydolność przewlekła) oraz ortopedyczne (tutaj zwłaszcza u psów dużych bądź z nadwagą) . Kolejną chorobą wieku starszego jest cukrzyca, a nierzadko również dochodzi do zmian nowotworowych w różnych narządach, częściach ciała.

 

Profil geriatryczny- sprawdź co wchodzi w jego skład

Nasz profil geriatryczny został opracowany tak, aby można było stale kontrolować kondycję organizmu zwierzaka i w porę zareagować gdy których z parametrów zacznie wykraczać poza normę. W skład naszego pakietu wchodzą oznaczenia biochemiczne, które pozwalają ocenić kondycję całego organizmu naszego pupila. Poznaj bliżej profil geriatryczny – dowiedz się jak interpretować wyniki badań swojego pupila!

profil geriatryczny

Oznaczenia biochemiczne pomocne przy ocenie stanu zdrowia starszych zwierząt (cz.I)

 • ALT (aminotransferaza alaninowa) enzym wewnątrzkomórkowy, wewnątrzcytoplazmatyczny (wątroba, serce, nerki, mięśnie); świadczy o strukturze narządu. Wzrost poziomu ALT najczęściej świadczyć może o zapaleniu wątroby (ostry rzut), niewydolność krążenia, marskość, uszkodzenie wątroby, zapalenie trzustki.
 • AST (aminotransferaza asparaginianowa) enzym wewnątrzkomórkowy, wewnątrzmitochondrialny (serce, wątroba, mięśnie, nerki, trzustka). Poziom AST najczęściej wzrasta przy uszkodzeniu wątroby (nowotwory, zapalenia – również dróg żółciowych), choroby mięśni szkieletowych, choroby serca, uszkodzenie nerek, zapalenie trzustki.
 • ALP (fosfataza zasadowa) występuje głównie w wątrobie (błony nabłonków dróg żółciowych), błona śluzowa jelita cienkiego, nerki, śledziona, łożysko. Fizjologicznie zwiększenie poziomu ALP występuje podczas wzrostu organizmu. Patologiczny wzrost ALP – choroby oraz nowotwory wątroby, zapalenie jelit, trzustki. Czasem wzrost poziomu ALP może świadczyć również o innych chorobach np. nadczynność kory nadnerczy (głównie u psów), nadczynność tarczycy, cukrzyca, u kotek w ciąży, w procesach gojenia tkanki kostnej.
 • Kreatynina produkt metabolizmu białek w mięśniach, wydalanie następuje głównie przez sączenie kłębuszkowe – kreatynina informuje o funkcjonowaniu nerek. Jej stężenie w krwi jest niezależne od pożywienia. Wzrost poziomu głównie przy niewydolności nerek, obniżonej filtracji (50%) , niewydolność krążenia, odwodnienie i zaburzenie równowagi elektrolitowej, niedoczynność kory nadnerczy, kwasica cukrzycowa.
 • Mocznik produkt przemiany materii białek, powstaje w wątrobie, wydalanie następuje głównie przez nerki. Wzrost – azotemia przednerkowa, zanerkowa, nerkowa (filtracja obniżona o 70%), niewydolność nerek, posiłki bogate w białko, odwodnienie i znaczny wysiłek fizyczny, niewydolność krążenia, krwawienia do przewodu pokarmowego, nadczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy. Spadek poziomu mocznika – niewydolność wątroby, zespolenie wrotno- oboczne, zwiększona diureza, zmniejszony katabolizm białek.
 • Białko całkowite – jego stężenie zależy od równowagi procesów syntezy i degradacji albumin i globulin (synteza w wątrobie, degradacja we wszystkich tkankach). Wzrost stężenia- przewlekłe stany zapalne, choroby zakaźne, pasożytnicze, autoagresywne, nowotwory układu chłonnego oraz przewlekłe choroby wątroby. Spadek poziomu białka ma miejsce przy wszelkich zaburzeniach wchłaniania z jelita, zaburzeniach trawienia i gdy pożywienie jest zbyt ubogie w białko. Spadek również przy chorobach wątroby oraz tych prowadzących do utraty białek, wysięki do jam ciała, utrata krwi, oparzenia, wysoka gorączka.
 • Bilirubina całkowita – powstaje głównie z rozkładu hemoglobiny z rozpadających się krwinek oraz z mioglobiny z mięśni. Wolna bilirubina wraz z albuminą transportowana jest do wątroby gdzie wiąże się z kwasem glukuronowym (nie powinna ponownie przedostawać się do osocza). Wydalana jest do kanalików żółciowych (glukuronian bilirubiny), w jelitach powstaje urobilinogen który następnie jest wchłaniany a wydalany z moczem. Wzrost powoduje żółtaczkę – przedwątrobową, zawątrobową, wątrobową.
 • Amylaza – enzym rozkładający wielocukry do cukrów prostych. Występuje głównie w trzustce, śliniankach, jelitach, a u psów również w nerkach. Wzrost poziomu może świadczyć o ostrym zapaleniu trzustki, martwicy lub nowotworach trzustki, owrzodzenie przewodu pokarmowego, kamica żółciowa, zapalenie ślinianek, niewydolność nerek (psy).
 • Lipaza – jest to enzym katalizujący rozkład trójglicerydów do kwasów tłuszczowych i glicerolu. Występuje głównie w trzustce a jego wzrost może świadczyć o ostrym zapaleniu lub nowotworach trzustki, schorzeniach dróg żółciowych, zatkaniu jelit, zapaleniu otrzewnej, oraz przy nadczynności kory nadnerczy.
 • W skład pakietu wchodzą również takie oznaczenia jak:
  • jony (potas, sód, chlorki)
  • magnez
  • wapń
  • fosfor
  • fruktozamina
  • CK (kinaza kreatyninowa)
  • cholesterol
  • T4
  • trójglicerydy
  • morfologia krwi

O tych parametrach będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnej części naszego artykułu- zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu facebook    profil geriatryczny

 

Po szczegóły oferty oraz na pobranie materiału do badań z naszego profilu geriatrycznego zapraszamy do lecznic współpracujących z naszym Laboratorium.

profil geriatryczny